Общи условия

Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и определения

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е с главни букви, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо дали се срещат в единствено или множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

  • Афилиейт означава предприятие, което контролира, се контролира или е под общ контрол със страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, имащи право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган .
  • Държавата се отнася за: България
  • Компанията (наричана в настоящото споразумение или „Компанията“, „Ние“, „Ние“ или „Нашата“) се отнася дo Онлайн Консулт, ул.Могилите бл 26.
  • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
  • Услугата се отнася до уебсайта.
  • Общи условия (наричани още „Условия“) означават настоящите Общи условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата. Настоящото споразумение за Общи условия е създадено с помощта на Генератора на Общи условия.
  • Услуга за социални медии на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставяни от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от услугата.
  • Уебсайтът се отнася за Онлайн Консулт, достъпен от http://onlineconsult.bg
  • Имате предвид физическото лице, което има достъп или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице има достъп или използва Услугата, според случая.

Общи условия

Това са Общите условия, регулиращи използването на тази Услуга, и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от вашето приемане и спазване на настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Достъпвайки или използвайки Услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите Общи условия, тогава нямате достъп до Услугата.

Декларирате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата също се обуславя от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Компанията.

Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и политиката за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Ние можем да прекратим или спрем Вашия достъп незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите настоящите Общи условия.

При прекратяване правото Ви да използвате Услугата ще спре незабавно.

Ограничаване на отговорността

Независимо от каквито и да е щети, които бихте могли да претърпите, цялата отговорност на Компанията и на някой от нейните доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всичко изброено по -горе се ограничават до сумата, реално платена от Вас чрез Услугата, или 100 USD ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, в никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба на печалба, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за телесно нараняване, загуба на поверителност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността да се използва Услугата, софтуер на трети страни и/или хардуер на трети страни, използвани с Услугата, или в противен случай във връзка с която и да е разпоредба на настоящите условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността за такива щети.

Услугата се предоставя на Вас „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНО“ и с всички неизправности и дефекти без никаква гаранция. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите филиали и неговите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично отхвърля всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услуга, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, заглавие и ненарушение, както и гаранции, които могат да възникнат в резултат на сделка, ход на изпълнение, употреба или търговска практика. Без да се ограничава до гореизложеното, Дружеството не предоставя никакви гаранции и гаранции и не прави никакви изявления, че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания, ще постигне желаните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, работи без прекъсване, отговаря на стандартите за производителност или надеждност или не съдържа грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Промени в настоящите Общи условия

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще положим разумни усилия да предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга, след като тези изменения влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани от преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или отчасти, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящите Общи условия, можете да се свържете с нас:

По имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

 гр. София, ул. Могилите бл 26 

+359 02/4270702

+359 02/4270704